Drogi w nowych rękach: p.o. na p.o. od wicepremier z PO

Drogi w nowych rękach: p.o. na p.o. od wicepremier z PO

Fot. UM w Zawierciu.

Na wniosek wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej premier Donald Tusk powierzył 13 lutego obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Ewie Tomali-Boruckiej, dotychczasowej dyrektor śląskiego oddziału dyrekcji. Nowa dyrektor będzie pełnić swoje obowiązki do czasu wyłonienia w konkursie docelowego szefa.

- Rozpoczynamy kluczową kampanię inwestycyjną, więc od nowej dyrektor GDDKiA oczekuję sprawnej realizacji inwestycji oraz poprawy relacji z wykonawcami i branżą budowlaną – powiedziała wicepremier Elżbieta Bieńkowska.

Ewa Tomala-Borucka to praktyk z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w projektowaniu i budowaniu dróg, jak i w nadzorze i zarządzaniu inwestycjami drogowymi. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Z zawodu jest projektantem mostów. Od ponad 3 lat pełni funkcję dyrektora śląskiego oddziału GDDKiA. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu udało się rozwiązać problem naprawy i dokończenia budowy mostu w Mszanie na odcinku autostrady A1.

Poprzedni szef GDDKiA Lech Witecki pełnił obowiązki dyrektora GDDKiA od maja 2008 roku.  Bieńkowska odwołała go gdyż - jak stwierdziła - wiele inwestycji udało się zakończyć bez problemu, ale "zdarzały się błędy".

Najbardziej dotkliwe to liczne opóźnienia w harmonogramach prac i zła atmosfera współpracy z wykonawcami i całą branżą budowlaną - wyjaśnia wicepremier.

Czytaj także
Polecane galerie