Informacja daje przewagę

Informacja daje przewagę

Firmy z sektora MSP współpracujące z zagranicznymi firmami borykają się na co dzień z problemem rozliczeń walutowych. Kupno lub sprzedaż określonej waluty można poprzedzić wnikliwą analizą notowań. Obecnie przedsiębiorca ma do dyspozycji wiele nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają oszczędzić nie tylko czas, ale przede wszystkim pieniądze.

Od korzystnej ceny transakcji walutowej w dużej mierze zależy zysk przedsiębiorstwa. Można oczywiście śledzić kurs i wybrać najkorzystniejszą opcję, jednak jest to procedura uciążliwa ze względu na dynamikę zmian na rynku. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przeznaczonych dla firm prowadzących rozliczenia walutowe jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.

Nowoczesne technologie w służbie przedsiębiorców

Korzystanie z usług stacjonarnych kantorów należy już do przeszłości. W przypadku sektora MSP wybór takiego rozwiązania jest przede wszystkim nieopłacalny i czasochłonny. Trudno bowiem oczekiwać, że przedsiębiorca będzie szukał najkorzystniejszego kursu w okolicznych kantorach, mając przy sobie znaczną gotówkę. Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie informacji dostępnych w sieci. Istnieje wiele serwisów, w których możemy obserwować kursy walut w czasie rzeczywistym, jednak jest to czasochłonne i rzadko który przedsiębiorca może sobie na to pozwolić.

Obecnie banki takie jak PKO Bank Polski oferują praktyczne narzędzie do zarządzania transakcjami walutowymi – w tym przypadku to iPKO Dealer. Do wyboru – w zależności od potrzeb – mamy możliwość zawarcia natychmiastowej transakcji po określonym kursie lub też zaplanowanie jej w dłuższej perspektywie czasu. To drugie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że możemy sami określić kurs, po jakim ma zostać sfinalizowana transakcja. Platformę internetową możemy również wykorzystać jako źródło informacji, bowiem w oparciu o analizy specjalistów da się oszacować z dużym prawdopodobieństwem trendy na rynku walutowym w najbliższym czasie, a co za tym idzie – spodziewany wynik finansowy przedsiębiorstwa. Ciekawą opcją jest również możliwość ustawienia powiadomień o osiągnięciu przez walutę określonego kursu bez konieczności realizowania transakcji. Co ważne, tego typu operacje wykonujemy sami, bez udziału pracownika instytucji, co znacznie skraca czas realizacji, a ponadto dzięki wersji na urządzenia mobilne obsługa platformy możliwa jest niezależnie od dostępu do komputera stacjonarnego.

Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

Każda firma, której działalność opiera się na rozliczeniach walutowych, musi liczyć się z wahaniami cen na rynku finansowym. To z kolei może znacząco wpłynąć na rentowność transakcji, dlatego też w przedsiębiorstwie konieczne jest opracowanie strategii zarządzania ryzykiem walutowym. Jej wybór uzależniony jest między innymi od wielkości przedsiębiorstwa, kadry zarządzającej czy stabilności waluty, w której realizuje się kontrakty.

Wśród powszechnie stosowanych instrumentów finansowych ograniczających negatywny wpływ wahań kursów rozróżnić można instrumenty wewnętrzne i zewnętrzne. W pierwszej grupie w ramach tzw. hedgingu naturalnego stosuje się między innymi takie formy zabezpieczeń jak rozliczanie płatności zagranicznych w walucie krajowej, przyspieszanie lub opóźnianie płatności czy też łączenie kilku mniejszych transakcji do jednej większej.

Oczywiście zastosowanie każdej strategii uwarunkowane jest specyfiką działalności przedsiębiorstwa. To, co w jednej firmie skutecznie zminimalizuje ryzyko wystąpienia strat, w innej może nie zdać egzaminu.

Wśród zewnętrznych sposobów ochrony przed ryzykiem walutowym warto wspomnieć o kontrakcie terminowym forward, swapie walutowym oraz opcji walutowej.

Kontraktem terminowym forward jest taki rodzaj umowy, który zobowiązuje dwie strony do wymiany waluty po określonej cenie w ściśle określonym terminie. Swap walutowy to z kolei umowa, na mocy której dwa podmioty zobowiązują się do wymiany walut po określonym kursie przez wyznaczony okres. Opcja walutowa daje prawo do kupna lub sprzedaży waluty po ustalonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Zaletą tego typu rozwiązań jest możliwość określenia wyniku finansowego transakcji w momencie podpisania umowy bez względu na kurs, który będzie obowiązywał w momencie jego realizacji. W ten sposób przedsiębiorstwo zabezpiecza się przed ewentualnym drastycznym wzrostem lub spadkiem ceny, co mogłoby narazić je na poważne straty.

Decydując się na strategię zarządzania, przedsiębiorstwo aktywnie minimalizuje efekt niekorzystnych zmian na rynku walutowym.

Informacja o mechanizmach rządzących rynkiem walut jest przydatna dla każdego przedsiębiorstwa, które prowadzi rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami. Ważna jest również świadomość, ze istnieją użyteczne, nowoczesne rozwiązania oferowane sektorowi MSP do kupna i sprzedaży walut po korzystnej cenie. Dzięki aktywnemu zarządzaniu ryzykiem walutowym podjęcie optymalnej do profilu działalności strategii pozwala na maksymalizację zysków oraz zminimalizowanie strat wynikających z drastycznych zmian na rynku walutowym.

Czytaj także
Polecane galerie