Inwestycyjny ?KERS? od Patron FX

Inwestycyjny ?KERS? od Patron FX

Patron FX przygotował innowacyjną propozycję dla klientów, dzięki której będą mogli oni efektywniej korzystać ze środków przeznaczonych na inwestycje.

„Inwestycyjny KERS, będący jednym z elementów oferty PRO, pozwala na wykorzystanie środków z otwartych, zyskownych transakcji do kolejnych inwestycji” – mówi Bolesław Michalski, Dyrektor Zarządzający & CMO, Patron FX.

„Na czym polega przewaga naszej oferty? Dzięki wspomnianemu rozwiązaniu możemy poruszać się dynamicznie po rynku inwestycji kapitałowych oraz poszerzać swoje portfolio bez zamykania transakcji w celu realizacji ich zysku” – informuje Michalski.

„Nasza oferta jest wypadkową doświadczenia i logiki. Model STP (Straight Trough Processing), uwalnianie marginu przy hedgowaniu, korzystne wartości punktów swapowych – te i inne elementy oferty dają naszym klientom dostęp do narzędzi, dzięki którym będą mieli oni możliwość inwestowania na warunkach dostępnych wcześniej jedynie dla instytucji finansowych”.

Aby lepiej zobrazować model i metodologię bilansowania środków na rachunkach w ofercie należy posłużyć się przykładem:

Depozyt (Balance) na rachunku Klienta wynosi 2000 EUR.

Klient decyduje się na otwarcie pozycji na parze walutowej o wielkości 1 lota (1 lot odpowiada 100,000 jednostek waluty bazowej). Zabieg ten pobiera depozyt zabezpieczający (Margin) w wysokości 1000 EUR i korzysta z dźwigni finansowej (1 do 100) co sprawia, że na rynek „wystawiona jest” pozycja 100 000 EUR.

Przy założeniu, że transakcja odnosi zysk – na przykład 100 EUR – mimo niezamknięcia pozycji przez Klienta, zysk podnosi wartość uwzględniającą wszystkie otwarte pozycje (Equity). W rezultacie Klienta ma 1100 EUR wolnych środków pod nowe transakcje.

W Patron FX ilość wolnych środków, które można przeznaczyć na kolejne inwestycje (Free Margin), zawsze wynika z różnicy pomiędzy aktualnym stanem rachunku (Equity) a kwotą, jaka została pobrana na depozyt (Margin). Dzięki temu w momencie gdy otwarte pozycje będą generowały zysk, od razu zwiększa on wolną kwotę środków do kolejnych inwestycji.

Jest to system, w którym rozliczane są instytucje finansowe, a nie inwestorzy indywidualni, którzy zazwyczaj handlują w modelu, w którym Free Margin (wolne środki) jest wyliczany po niższej wartości Balance lub Equity.

KERS pozwala na wykorzystanie energii kinetycznej, która do tej pory była nieużywana. Kreując swoją ofertę, Patron FX stara się odzwierciedlić tę zależność i dać Klientowi możliwość maksymalnie efektywnego wykorzystania środków.

“Czy oferta ta obarczona jest ryzykiem? Oczywiście, że tak! Każde inwestycje na rynkach kapitałowych są nim obarczone ale podobnie jak kierowcy formuły 1 nasi Klienci mają pełna kontrolę nad korzystaniem z elementów naszej oferty” – podsumowuje Bolesław Michalski.

Więcej informacji na temat oferty Patron FX jest dostępne na stronie internetowej http://www.patronfx.pl

Czytaj także
Polecane galerie