Nowe Centrum Naukowo-Technologiczne w Warszawie

Nowe Centrum Naukowo-Technologiczne w Warszawie

Już z końcem tego roku na warszawskim Ursynowie działalność rozpocznie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Projekt koordynowany przez Politechnikę Warszawską, przy współpracy
z innymi dziewięcioma uczelniami i instytucjami naukowymi zakłada powstanie jednego
z najnowocześniejszych laboratoriów badawczych w tej części Europy.           
                   

Laboratorium Centralne zostało wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę technologiczną
i urządzenia pomiarowe, które pozwolą na prowadzenie interdyscyplinarnych badań na światowym poziomie. – Właśnie tą interdyscyplinarnością chcemy się wyróżniać spośród
wielu innych ośrodków, które już istnieją na świecie – podkreśla prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck, wiceprezes ds. naukowych CEZAMAT PW Sp z o.o. – Dysponujemy bardzo zróżnicowana wiedzą, począwszy od biochemii, poprzez inżynierię materiałowa, fizykę, chemię, elektronikę, fotonikę i pozostałe dziedziny niezbędne do tego, żeby naprawdę tworzyć tu materiały i produkty o najwyższym poziomie zaawansowania. Z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego, wszystko nastawione będzie na powtarzalność i stabilność procesów. Będziemy działali podobnie jak fabryka. Możliwości przekucia badań
w produkty finalne mamy przeogromne. CEZAMAT będzie katalizatorem łączenia nauki z biznesem poprzez wspólne upowszechnianie i wdrażanie nowatorskich technologii.                                                 

W Centrum docelowo prowadzone będą projekty badawcze z zakresu takich dziedzin jak nanotechnologia, mikroelektronika czy zaawansowane materiały.  Istotnym elementem realizowanego programu naukowo-badawczego będą też badania w prężnie rozwijającej się dziś dziedzinie technologii MOEMS (ang. Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems). Znajduje ona zastosowanie m.in. w medycynie, telekomunikacji czy transporcie.  Dzięki swym innowacyjnym funkcjom są obecne w przestrzeni publicznej i prywatnej. Wśród powszechnie stosowanych urządzeń wykorzystujących tę technologię są m.in.: smartfony, telefony komórkowe, laptopy, urządzenia sterujące, czujniki i analizatory chemiczne. Jednak największe wyzwania wciąż przed naukowcami. Systemy tworzone w Cezamacie będą przyczyniały się do poprawy życia. Dodatkowo, rozwijane technologie MOEMS mogą srać się silą napędową polskiej nauki i gospodarki.

CEZAMAT będzie jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Europie, prowadzącym prace badawcze w tej dziedzinie na tak zaawansowanym poziomie. Jest również otwarty na innowacyjne pomysły nie tylko naukowców, ale również młodych wynalazców i przedstawicieli świata biznesu. Nowoczesna infrastruktura badawcza umożliwi koordynację procesu testowania i upowszechniania oraz wdrażania wypracowanych produktów i technologii. W Laboratorium Centralnym swoje projekty będą mogli rozwijać pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni, doktoranci, a także przedsiębiorcy – wszyscy zainteresowani tworzeniem innowacji – dodaje prof. Romuald B. Beck.                                                                                   

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki wpływa m.in. na poziom technologiczny, który – jak się powszechnie uważa – można osiągnąć, zwiększając nakłady na badania i rozwój oraz innowacje. W środowisku biznesowym, w jakim przyszło funkcjonować współczesnym przedsiębiorcom, panuje wysoka świadomość tego, że kreowanie nowych rozwiązań stanowi ważny czynnik, który warunkuje długookresowe powodzenie ekonomiczne. Polska jest krajem, który przechodzi transformację w tej dziedzinie. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii będzie miejscem odpowiedzią na dotychczasowe problemy polskiej nauki w kontaktach z biznesem. Celem CEZAMAT-u jest stanie się platformą integrującą środowisko badawcze w zakresie badań nad nowoczesnymi materiałami i technologiami. Dzięki stworzonej infrastrukturze badawczej oraz programom zintegrowanych badań możliwe będzie wspólne prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym światowym poziomie oraz upowszechnienie i wdrażanie uzyskanych w ich wyniku nowoczesnych technologii. Centrum ma służyć polskiemu i międzynarodowemu środowisku naukowemu oraz przedsiębiorstwom poszukującym innowacyjnych technologii i produktów.                                                                                                                          

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: CEZAMAT PW Sp. z o.o; Politechnika Warszawska; Instytut Chemii Fizycznej PAN; Instytut Fizyki PAN; Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; Instytut Technologii Elektronowej; Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych; Instytut Wysokich Ciśnień PAN; Uniwersytet Warszawski; Wojskowa Akademia Techniczna.                                                                                                                                               

Projekt Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.   

"Artykuł zrealizowany w ramach projektu „Fotonika i Technologie Terahercowe – Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2015.12.14_1450103485_innowacyjna_gospodarka.jpg

 

2015.12.14_1450103485_ue_efrr_pol.jpg

 

Czytaj także
Polecane galerie