Płynność finansowa polskich firm

Płynność finansowa polskich firm

Liczba przedsiębiorstw informujących o swojej sytuacji płynnościowej jako bezpiecznej jest najwyższy od 2005 roku. Czy to oznacza, że gospodarka ma się znakomicie, a firmy mogą spokojnie inwestować? Niestety, nawet najlepsze prognozy i raporty czy najbardziej wykwalifikowani specjaliści nie są w stanie przewidzieć wszystkich wypadków, które mogą mieć wpływ na kondycję firmy. Często nieoczekiwane zawirowania na rynku walutowym lub kłopoty finansowe głównego klienta mogą spowodować, że zaczyna brakować środków na regulowanie bieżących należności.

Jak wygląda sytuacja idealna?

Jak mówi Jacek Rapcia, do niedawna wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań to podstawa trwałego sukcesu w przypadku praktycznie każdego przedsięwzięcia biznesowego. Sprawne zarządzanie kapitałem przynosi przedsiębiorstwu podwójne korzyści. Z jednej strony, zachowując płynność finansową, możemy się spokojnie rozwijać, a z drugiej – wzmacniamy swoją pozycję rynkową i budujemy wiarygodność firmy. Aby osiągnąć taki stan, warto odpowiednio wcześniej zadbać o finansowe bezpieczeństwo w ewentualnym trudniejszym czasie.

Najprostszy i najbardziej dostępny sposób to oczywiście otwarcie korzystnej linii kredytowej w banku. Oferta sektora bankowego jest w tym względzie coraz lepsza, a niektóre banki, kredyty i usługi firmowe traktują ją jako szczególny obszar swojej działalności, proponując rozwiązania nieszablonowe i wyznaczając tym samym nowe standardy.

Pieniądze coraz częściej są udostępniane z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem i jest to jedyny koszt związany z kredytem. Poza tym banki coraz częściej nie pobierają żadnych dodatkowych opłat, takich jak prowizja za udzielnie kredytu, ubezpieczenie, prowizja za wcześniejszą spłatę lub rezygnację z kredytu itp. Tego typu rozwiązania są np. elementem oferty kredytu FAIR, oferowanego przez Idea Bank.

Przywołany raport NBP dotyczący kwestii regulowania zobowiązań kredytowych mówi o utrzymującym się aktualnie jednym z wyższych poziomów zdolności przedsiębiorstw do ich obsługi. W kwietniowym raporcie NBP brak problemów z obsługą zadłużenia kredytowego deklarowało prawie 95 proc. przedsiębiorców.

Faktoring a płynność finansowa

NBP diagnozuje również, że na poprawę płynności sektora przedsiębiorstw może mieć wpływ rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw m.in. usługami firm faktoringowych. Według Polskiego Związku Faktorów (PZF) w 2015 roku wszystkie podmioty zrzeszone odnotowały wzrost obrotów i przyrost liczby obsługiwanych klientów. Całkowite obroty członków PZF wzrosły w przeciągu ostatniego roku o przeszło 17 proc. Idea nabywania przez wyspecjalizowaną instytucję wierzytelności przysługujących firmie od jej kontrahentów przyczynia się do poprawy sytuacji płynnościowej sektora i ogranicza zjawisko zatorów płatniczych wśród średnich i małych przedsiębiorstw. Dzięki usłudze faktoringu, po wykonaniu zlecenia i wystawieniu faktury, na pieniądze nie trzeba czekać do upływu terminu płatności.

Utrzymujące się dobre wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw sprzyjają również poprawie ich sytuacji płatniczej, co z kolei pozytywnie wpływa na terminowość regulowania należności względem ich partnerów biznesowych. Już 72,5 proc. badanych firm twierdzi, że nie ma problemu z regulowaniem zobowiązań względem swoich kontrahentów, i jest to jeden z wyższych poziomów w historii badań.

Na dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorstw składa się wiele czynników. Niektóre z nich, takie jak np. poziom biurokracji czy rosnący popyt krajowy lub zagraniczny, w znikomym stopniu zależą od pojedynczych firm. Szerszy jest natomiast wpływ przedsiębiorców na utrzymanie płynności finansowej – indywidualne możliwości firm są coraz większe, bardziej elastyczne i przede wszystkim coraz powszechniej stosowane.

Czytaj także
Polecane galerie