Technologie ICT na rzecz efektywności energetycznej

Technologie ICT na rzecz efektywności energetycznej

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski nasza gospodarka powinna dążyć do osiągnięcia zero-energetycznego wzrostu. Z tego powodu m.in. zostały opracowane Krajowe Plany dot. efektywności energetycznej, a do prawa polskiego zostały transponowane stosowne dyrektywy Parlamentu Europejskiego w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 i późniejszych rozporządzeniach. Jednak efektywność energetyczna w codziennym obrazie to powtarzalne implementacje tych samych projektów, audyty i białe certyfikaty. A gdyby odrzucić szablonowe podejście dające dyskusyjne efekty na rzecz wykorzystania innowacyjnych technologii?

W 2008 roku Microsoft odrzucił sugestię wydania 60 milionów dolarów na przekształcenie ponad 200-hektarowego terenu zajmowanego przez firmę w inteligentny kampus, który przyniósłby jej oszczędność energii i wzrost efektywności. Zamiast tego, wdrażając podejście „Internet of Things Meets Big Data” specjalny zespół pracowników firmy stworzył bazujące na danych pochodzących z infrastruktury i telemetrii oprogramowanie, które znacznie obniża koszty utrzymania 125 obecnych budynków kampusu. Oprogramowanie to, przynoszące Microsoft wielomilionowe oszczędności w skali roku, jest tak skuteczne, że obecnie firma we współpracy z partnerami pomaga w jego wdrażaniu administratorom budynków na całym świecie.

 Bezpieczne i powszechne podejście do zagadnienia inteligentnego budynku przegrało w tym przypadku z wizją dyrektora Microsoft, Darrella Smitha dotyczącą nowoczesnego i efektywnego energetycznie kompleksu budynków. Gdy dołączył do firmy w 2008 roku szybko odkrył, że Microsoft używa różnych systemów administracji budynkami do zarządzania 30 tysiącami niepołączonych ze sobą, wyposażonych w czujniki urządzeń. Podejście typowych dostawców systemów inteligentnych budynków wskazywało na konieczność podjęcia kosztownych prac remontowych oraz wymiany urządzeń i instalacji, a także przeniesienia pracowników i zmniejszenia wydajności pracy, ponieważ zespoły musiałyby tymczasowo zamykać swoje pracownie. Smith i jego zespół wiedzieli, że muszą znaleźć tańszą i mniej uciążliwą alternatywę. Dlatego sami stworzyli potrzebne rozwiązanie.
Zespół przygotował program pilotażowy, którym objął 13 budynków kampusu firmy Microsoft w Redmond. Ponadto opracował „analityczny płaszcz” oparty na przetwarzaniu danych w chmurze AZURE i nałożył go na zróżnicowane narzędzia wykorzystywane do administrowania budynkami. Ta systemowa nakładka umożliwiła urządzeniom i budynkom podjęcie dialogu oraz zapewniła szeroki strumień danych administratorom budynków. Próbne uruchomienie programu przyniosło zdumiewające rezultaty — firma Microsoft nie tylko zaczęła oszczędzać energię elektryczną i miliony dolarów na kosztach utrzymania i zużycia innych mediów, ale też zyskała niezwykle dokładne informacje o tym, co się dzieje z jej budynkami. Wszystkie dane są gromadzone w centralnym repozytorium w Centrum Operacyjnym Redmond (Redmond Operations Center, ROC), które obecnie w swym wnętrzu kryje nowy, supernowoczesny „mózg” analizujący dane ze 125 budynków, 41 664 pracowników i zmienia siedzibę firmy Microsoft w jeden z najinteligentniejszych kampusów korporacyjnych świata.

 Scentralizowanie niejednolitej sieci czujników wyprodukowanych na przestrzeni lat w różnych technologiach i przez różnych producentów zajęło 3 lata. Stworzone oprogramowanie kontroluje takie urządzenia jak grzejniki, klimatyzatory, wentylatory i oświetlenie, a zespół gromadzi 500 milionów transakcji danych na dobę. Dane te zapewniają zespołowi szczegółowy obraz sytuacji, umożliwiają lepszą diagnostykę oraz pozwalają na podejmowanie znacznie bardziej świadomych decyzji. Inżynierowie mogą wykrywać (i często naprawiać kilkoma kliknięciami) nawet najmniejsze problemy za pomocą zaawansowanych konsoli, które mają na biurkach w ośrodku ROC — nie muszą jechać na miejsce, aby znaleźć i naprawić usterkę. Co ważne - oprogramowanie przedstawia inżynierom listę usterek uszeregowaną według ważności. Specjalne algorytmy są w stanie ważyć koszty usterki ujęte z perspektywy marnowanych pieniędzy i energii względem innych czynników, takich jak wpływ usterki na pracę wykonywaną w danym budynku. Dzięki takim analizom można ustalić, że usterka o niższych kosztach występująca w pracowni badawczej zajmującej się ważnymi zadaniami ma większe znaczenie niż kosztowna usterka, która wpływa na wąskie grono pracowników. Smith twierdzi, że niemal połowa problemów wykrywanych przez system może zostać rozwiązana w ciągu minuty. Ten nagły przypływ danych zapewnił nie tylko klucz do optymalizacji procesu, ale też zaskakująco wdzięczny materiał do analiz oraz dalszych usprawnień w algorytmach sterujących pracą urządzeń. I tak w każdej chwili można przeprowadzić audyt i odkryć, że udało się wprowadzić zmiany które pozwalają zaoszczędzić 200 000 kilowatogodzin….

Biurowce, hotele, sklepy, szkoły, szpitale, galerie handlowe i inne budynki komercyjne odpowiadają za nawet 40% światowego zużycia energii. To zdumiewające, że przy tak wysokiej już dziś świadomości w zakresie efektywności energetycznej nadal budynki są zarządzane tak samo przez ostatnich 30–50 lat. To z tego powodu firma Microsoft udostępniła swoje oprogramowanie włączając je do swojej oferty. Opracowane oprogramowanie do inteligentnych budynków w warstwie analizy i udostępniania danych bazuje wyłącznie na gotowych już produktach firmy Microsoft, takich jak Azure, SQL Server i Microsoft Office. Specjalny zespół w Microsoft udziela rad wszystkim firmom, które chcą zmienić swoje budynki ze stert cegieł w inteligentne konstrukcje działające na podstawie danych. Niektóre firmy potrzebują tylko niewielkiego bodźca — wiedzy, jak uwzględnić dane o pogodzie bądź liczniki energii elektrycznej.

Tematyka innowacji w sektorze energetycznym będzie poruszana w trakcie XXII edycji Konferencji Energetycznej Europower, która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2015 roku w hotelu Westin w Warszawie. http://konferencjaeuropower.pl/

Czytaj także
Polecane galerie