Zapraszamy na BIG DATA: Think Big CEE Congress

Zapraszamy na BIG DATA: Think Big CEE Congress

BIG DATA: Think Big CEE Congress jest jedynym międzysektorowym spotkaniem decydentów z branż: finansowej, telekomunikacyjnej, medialnej, IT, energetycznej, e-commerce i innych. Odbędzie się ono 4-5 listopada 2014 r. w Hotelu Westin w Warszawie.

Wydarzenie stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych.

Zakres tematyczny Kongresu współtworzony jest przez Radę Programową, której przewodzi Maciej Witucki. Skupia ona prezesów największych firm z powyższych sektorów, którzy zainteresowani są tematyką wykorzystania Big Data, przedstawicieli administracji i organizacji związanych z branżą. Kreowana przez radę tematyka wydarzenia gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny podejmowanych podczas kongresu dyskusji.

Ideą Kongresu jest pokazanie szans i zagrożeń, możliwości i obaw, jak również obecnych i planowanych uwarunkować prawnych, które determinować będą działania firm w przyszłości. Wydarzenie staje się unikatowe dzięki biznesowemu podejściu do poruszanych zagadnień, a także obecności gości zagranicznych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wzbogacą dyskusję, pokazując praktyczne przykłady wdrożeń z zachodnich rynków. 

Główne obszary tematyczne:
•    Szanse i zagrożenia dla finalnych konsumentów
•    Prawo i regulacje a przetwarzanie danych 
•    Praktyczne przykłady wdrożeń 
•    Monetyzacja Big Data 
•    Międzysektorowa wymiana danych 

Wśród prelegentów m.in.:
•    Stephen Brobst, Chief Technology Officer for Teradata Corporation
•    Mike Turner, Director Center of Excellence, SAS Institute
•    Wojciech Rafał Wiewiórowski, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
•    Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Bank Citi Handlowy
•    Matt Ariker, Chief Operating Officer, Consumer Marketing Analytics Center, McKinsey & Company

Więcej o konferencji Big Data Congress

Czytaj także
Polecane galerie