Alstom ma kontrakt na modernizację łódzkiej elektrociepłowni

Alstom ma kontrakt na modernizację łódzkiej elektrociepłowni

Fot. HuBar/wikimedia(CC BY 3.0)

Alstom zawarł ze spółką Veolia kontrakt na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS), która będzie oczyszczała spaliny z pięciu kotłów w Elektrociepłowni EC3 w Łodzi. Przekazanie instalacji do eksploatacji zaplanowane zostało na początek 2017 roku.

Oczekuje się, że po wdrożeniu, instalacja IOS zagwarantuje utrzymanie poziomu SO2 i stężenia pyłu w spalinach odpowiednio poniżej  200 mg/Nm3 oraz 20 mg/Nm3, gwarantując niniejszym całkowitą zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego dotyczącą emisji przemysłowych (ang. IED - Industrial Emissions Directive), co umożliwi nam dalszą eksploatację wszystkich kotłów parowych w EC3 po roku 2016, pozwalając jednocześnie na znacznie obniżenie naszego śladu ekologicznego w regionie łódzkim - powiedział dyrektor ds. inwestycji i remontów Veolii Energii Łódź Janusz Cieślakowski, cytowany w komunikacie.

Instalacja oparta jest na nowoczesnej technologii odsiarczania półsuchego NIDTM Alstom. Spółki przypominają, że prawie rok temu podpisały kontrakt na budowę instalacji odsiarczania w Elektrociepłowni Poznań. Elektrociepłownia w Łodzi korzystać będzie z sześciomodułowej instalacji NIDTM tego samego typu, jak obecnie przygotowywana w Poznaniu, instalacja czteromodułowa. Zapewni  to bardzo duże korzyści w zakresie eksploatacji i utrzymania.

Veolia Polska tworzy i wdraża w Polsce rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energią. Zatrudnia ponad 5 000 pracowników w 40 miastach. Veolia w Polsce prowadzi działalność poprzez spółki zależne, w tym: Veolia Energia Polska (spółka holdingowa), 7 głównych spółek operacyjnych: Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Veolia Woda oraz ich spółki zależne.

Alstom jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, przesyłu energii elektrycznej oraz transportu kolejowego.

Czytaj także
Polecane galerie