Cały rynek wykluczony! Rząd o nim zapomniał

Cały rynek wykluczony! Rząd o nim zapomniał

Podczas zmian w ustawie o OFE doszło do brzemiennego w skutkach przeoczenia. Nowe przepisy zabraniają funduszom emerytalnym inwestowanie w akcje spółek notowanych poza rynkiem regulowanym, a więc także na NewConnect. To może być bolesny cios dla alternatywnego systemu obrotu - pisze serwis Stockwatch.pl.

Po zmianach przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość wpłacać na subkonto w ZUS.

U schyłku ubiegłego roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w sprawie zmian w funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Losy ustawy jeszcze nie są pewne, ponieważ dokument trafił w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, który zbada kwestię zgodności aktu z ustawą zasadniczą. Jeżeli zostanie podpisany, może to oznaczać dużą podaż na akcjach spółek z NewConnect, w które zaangażowane są OFE.

Wśród zmian w ustawie przeważają te dotyczące zasad funkcjonowania funduszy emerytalnych, co w istotny sposób wpłynie na wysokość emerytur. Przyszli emeryci będą mogli zdecydować, czy chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość wpłacać na subkonto w ZUS. Nowe przepisy przesądzają także los obligacji Skarbu Państwa zgromadzonych przez OFE. Zgodnie z wolą ustawodawcy zostaną one przetransferowane do ZUS, a następnie umorzone. OFE nie będą już mogły inwestować w obligacje skarbowe oraz inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. W ustawie przewidziano także minimalny poziom inwestycji funduszy w akcje, który do końca bieżącego roku wyniesie 75 proc. W latach 2015-2017 zmaleje odpowiednio do 55 proc., 35 proc. i 15 proc. To niewątpliwie wymusi na funduszach przebudowę portfeli. Co ciekawe, całkowicie na uboczu pozostała kwestia rynku NewConnect, na którym OFE również są obecne. W tym zakresie na uwagę zasługuje punkt 25, który odnosi się do ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zmiany dotyczą portfeli inwestycyjnych funduszy.

ustawa.png

sejm.gov.pl


Z przytoczonych przepisów jasno wynika, że fundusze emerytalne będą mogły inwestować tylko na rynku regulowanym, zarówno w obrocie wtórnym jak i w ofertach publicznych. Tymczasem NewConnect nazywany potocznie małym parkietem ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule Alternatywnego Systemu Obrotu.

Oznacza to, że fundusze będą musiały sprzedać posiadane przez siebie pakiety akcji spółek z NC. Oprócz tego nie będą mogły brać udziału w ofertach prywatnych, które dominują wśród spółek ubiegających się o wprowadzenie na NewConnect. Z pewnością utrudni to przeprowadzanie większych ofert, ponieważ spółki będą zdane wyłącznie na inwestorów indywidualnych i TFI. Opcją dla emitentów z małego parkietu będą przenosiny na rynek główny. Niewykluczone, że w 2014 roku z tej ścieżki skorzysta część spółek. W ubiegłym roku na przeprowadzkę zdecydowało się łącznie siedmiu emitentów, a w 2012 r. zaledwie dwówch. Z danych firmy Analizy Online wynika, że pod koniec grudnia w akcjonariatach pięciu spółek z małego parkietu zasiadają łącznie kilka funduszy z udziałem powyżej 5 proc. Przeprowadzka na główny parkiet może okazać się jedynym wyjściem dla zachowania dotychczasowych pozycji.

Przedstawiciele kilku Otwartych Funduszy Emerytalnych odmówili komentarza w powyższej sprawie. Nie udało nam się też uzyskać stanowiska Giełdy Papierów Wartościowych odnośnie nowych zapisów ustawy o OFE.

Czytaj także
Polecane galerie