Inwestycje PKP. Na remonty torów kolejarze wydadzą 67 miliardów złotych

Inwestycje PKP. Na remonty torów kolejarze wydadzą 67 miliardów złotych

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły Wielką Ofensywę Inwestycji Kolejowych. Tylko w 2015 roku kolejarze ogłoszą przetargi na 11 mld zł, a do 2023 r. chcą wydać 67 mld zł na polskie tory.

Wielka Ofensywa Inwestycji Kolejowych to dwanaście punktów. Jedenaście z nich dotyczy zasad współpracy z wykonawcami, dwunasty - poprawy stanu infrastruktury dla przewoźników towarowych. To nasz strategiczny cel. Dzięki WOIK będziemy mogli sprawnie zrealizować stawiane przed zarządcą infrastruktury zadanie: do 2023 r. efektywnie wydać 67 mld zł na polskie tory tak, aby przez kolejne dziesięciolecia kolej była konkurencyjnym i dochodowym środkiem transportu - powiedział Andrzej Filip Wojciechowski, prezes PKP PLK cytowany w komunikacie.

Efektem WOIK będzie blisko dwukrotny wzrost prędkości dla przewozów towarowych, spójna sieć połączeń i wzrost konkurencyjności transportu kolejowego. Polskie Linie Kolejowe tylko w tym roku ogłaszają przetargi na 11 mld zł. Kontrakty będą finansowane ze środków nowej perspektywy UE, według usprawnionych procedur, z profesjonalnym sprawdzaniem jakości, przy coraz lepszej współpracy z wykonawcami.

Głównym celem Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych jest "spektakularna" poprawa warunków przewozu towarów, uzyskana dzięki dwukrotnemu podniesieniu średniej prędkości pociągów oraz spójna sieć połączeń kolejowych o parametrach odpowiadających potrzebom przewoźników. Remonty szlaków towarowych, wyjazdów ze Śląska, dojazdów do portów, są możliwe dzięki konsekwentnym działaniom Polskich Linii Kolejowych realizowanym zgodnie z przyjętą strategią, podano również.

Gwarancją sprawnej realizacji WOIK jest m.in. wprowadzenie przetargów dwustopniowych, czy dodatkowe, poza ceną, kryteria oceny ofert. Ponadto dla wykonawców inwestor przygotował szereg rozwiązań wspomagających funkcjonowanie na wymagającym rynku: zaliczki na kontrakt (przedpłaty), zapłatę za materiały na placu budowy, płatności częściowe za wykonane prace, wskazano również.

PLK zapowiada, że gwarantuje bardzo dobrą jakość prac w trakcie WOIK. Obecnie inwestor korzysta z 16 laboratoriów jakościowych GDDKiA. W pierwszym półroczu 2015 roku wykonano 1,5 tysiąca badań jakości, lecz wraz ze wzrostem skali inwestycji, przewidywany jest 10-krotny wzrost liczby badań. Dlatego PLK kupuje 12 mobilnych laboratoriów do kontroli inwestycji oraz zbuduje Centralne Laboratorium Badawczo - Rozwojowe.


PKP PLK jest zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce, odpowiedzialnym m.in. za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, bezpieczeństwo, utrzymanie infrastruktury i prowadzenie ruchu pociągów. W Polsce jest ponad 18,5 tys. km linii kolejowych.

Zobacz też: Gigantyczny wzrost liczby pasażerów w PKP. Karnowski: To efekt Pendolino

ISB
Czytaj także
Polecane galerie