Jest plan połączenia Aliora z Meritum Bankiem

Jest plan połączenia Aliora z Meritum Bankiem

Zarządy Alior Banku i Meritum Banku uzgodniły i podpisały plan połączenia. Realizacja połączenia, które zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, zależy między innymi od zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i decyzji akcjonariuszy.

Jak podał Alior Bank, połączenie zostanie przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum, jako spółki przejmowanej, na rzecz banku, jako spółki przejmującej. "W wyniku połączenia bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Meritum, a Meritum zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby banku" - czytamy w komunikacie. Bank po połączeniu będzie działał pod nazwą "Alior Bank Spółka Akcyjna".

Alior Bank jest jedynym akcjonariuszem Meritum. Połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego banku.

"Realizacja połączenia uzależniona będzie od: uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie; podjęcia przez walne gromadzenie banku oraz walne zgromadzenie Meritum uchwał dotyczących połączenia, w szczególności uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Alior Bank wyznaczył wartość aktywów netto Alior Banku na dzień 31 marca 2015 roku wycenianych na podstawie nieaudytowanego bilansu na 3 295 mln zł, zaś zarząd Meritum Bank wyznaczył wartość aktywów tego banku na 285, 81 mln zł zł.

W lutym tego roku Alior Bank zamknął transakcję nabycia 97,9% akcji Meritum Bank ICB (stanowiących 95,0% ogólnej liczby głosów) za 352,54 mln zł i ogłosił zamiar połączenia.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

finanse, bankowość
ISB
Czytaj także
Polecane galerie