Nieprawidłowości w wynikach giełdowej spółki za lata 2009-2014

Nieprawidłowości w wynikach giełdowej spółki za lata 2009-2014

Fot. fot: Jacek Bereźnicki/Biztok

Wynik PZ Cormay za 2014 rok zostanie obniżony o kwotę 2,3 mln zł w związku ze stwierdzeniem przypadków nieprawidłowej kwalifikacji kosztów i wydatków w latach 2009-2014 i koniecznością uwzględnienia ich w raporcie kwartalnym za czwarty kwartał 2014 r. Łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości przekroczyła kwotę 21 mln zł. Raport zostanie opublikowany w poniedziałek, 2 marca.

"Według sporządzonych na dzień dzisiejszy szacunków zarządu łączna kwota stwierdzonych przez emitenta w latach 2009-2014 nieprawidłowości przekroczyła kwotę 21 mln zł. Z kwoty tej około 4,5 mln zł kosztów zostało w latach 2009-2012 błędnie odniesione na koszty pozyskania kapitału, zawyżając tym samym wyniki finansowe w tym okresie. Kwoty, które w latach ubiegłych powinny wpłynąć na wynik finansowy (poprzez jego obniżenie) stanowią około 14,3 mln zł i jako błąd podstawowy zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych. Kwoty nieprawidłowości które wpłyną na obniżenie wyniku roku 2014 sięgają 2,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zakres tych nieprawidłowości obejmuje następujące przypadki:

- istotne koszty działalności operacyjnej były aktywowane jako rozliczenia międzyokresowe w szczególności prace rozwojowe;

- istotne koszty działalności operacyjnej były aktywowane jako środki trwałe w budowie;

- istotne nakłady na prace badawcze i rozwojowe prezentowano tak jakby były to wyłącznie prace rozwojowe (nakłady na prace badawcze nie były odnoszone do okresów bieżących);

- istotne koszty działalności operacyjnej w szczególności koszty zarządu i koszty sprzedaży były odnoszone w koszty pozyskania kapitału (zmniejszenie kapitału zapasowego);

- zaniechane nakłady na środki trwałe w budowie nie były na bieżąco ujmowane w kosztach;

- zakończone prace rozwojowe nie były na bieżąco rozliczane, wyjaśnia PZ Cormay.

Spółka zastrzega również, że trwa sporządzanie raportu kwartalnego i do czasu jego publikacji podane wyżej wartości liczbowe mogą ulec korektom. Jednocześnie deklaruje, że podejmie niezbędne działania prawne w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości i nadużycia.

Kolejne raporty okresowe przekazywane przez emitenta będą uwzględniały fakt dokonania korekt powyższych nieprawidłowości, podsumowano w komunikacie.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.

Czytaj także
Polecane galerie