Oto najwięksi darczyńcy Muzeum Historii Żydów Polskich

Oto najwięksi darczyńcy Muzeum Historii Żydów Polskich

Fot. Adam Jankowski, Reporter

Bronisław Komorowski spotkał się z pięciorgiem największych darczyńców i podziękował im za wkład w budowę Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.  W spotkaniu wzięli amerykańscy biznesmeni Wiktor Markowicz, Zygmunt Rolat i Tad Taube, szefowa europejskiego komitetu wspierania muzeum Corinne Evens oraz najbogatszy Polak Jan Kulczyk.

- Zawsze moją troską było to, by upływ czasu nie spowodował tego, żeby różnego rodzaju emocje zastąpiła obojętność. To byłoby najgorsze zagrożenie, bo nie tylko tysiąc lat stosunków polsko-żydowskich, ale tysiąc następnych jest warte jak największej ilości emocji - powiedział prezydent.

Pieniądze na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich Polin ofiarowało 500 osób, firm i instytucji z całego świata.  W sumie darczyńcy przekazali 145 milionów złotych. Bez nich nie byłoby wystawy stałej, na którą składa się ona z ośmiu interaktywnych galerii. Na 4 tysiącach metrów kwadratowych pokazuje 1000-letnią historię społeczności żydowskiej osiadłej na ziemiach polskich.

[VIDEO]http://get.wp.tv/i,get,mid,1586091,index.html{autoplay}[/VIDEO]

Największa darowizna, którą jednorazowo przekazała osoba fizyczna, pochodzi od Jana Kulczyka. W 2012 r. najbogatszy Polak ofiarował na MHŻP Polin 20 mln zł. 

- To jest bardzo ważny moment, który pokazuje wszystkim, że Polacy i Żydzi mają wspólne, bardzo długie, bo parusetletnie dzieje. Myślę, że w żadnym państwie na świecie ta historia współistnienia dwóch narodów nie układała się tak dobrze, jak w Polsce - powiedział Jan Kulczyk. Jego zdaniem trzeba tę wiedzę szerzyć w świecie i temu ma służyć powstanie Muzeum w Warszawie.

Łączny koszt budowy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wyniósł ok. 320 milionów złotych. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, dzięki wsparciu darczyńców z całego świata, przekazało 145 milionów złotych na wystawę stałą oraz 20 mln na programy edukacyjne realizowane przez muzeum. Budynek został sfinansowany ze środków publicznych. Po 90 mln złotych przekazały miasto stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków publicznych finansowana jest też bieżąca działalność placówki.

>> Czytaj też: Otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich

Czytaj także
Polecane galerie