PKN Orlen zawarł umowę na dostawę ropy naftowej do Orlen Lietuva

PKN Orlen zawarł umowę na dostawę ropy naftowej do Orlen Lietuva

PKN Orlen zawarł umowę typu spot z Vitol S.A., spółką należącą do grupy Vitol, na dostawę ropy naftowej do Orlen Lietuva - podał koncern.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen a spółkami należącymi do grupy Vitol w okresie od 23 grudnia 2014 roku do 3 marca 2015 wynosi około 1.665 mln zł. Umowy pomiędzy grupą kapitałową Orlen a grupą Vitol zawierane były na sprzedaż i zakup produktów oraz zakup ropy naftowej - czytamy w komunikacie.


Spośród tych umów, najwyższą wartość ma umowa z 27 stycznia 2015 roku o wartości około 62 mln USD (czyli około 232 mln zł wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 27 stycznia 2015 roku).

Zawarta została pomiędzy Orlen Lietuva i Vitol S.A., dotycząca sprzedaży ciężkiego oleju opałowego (FSFO) w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku, podano także. PKN Orlen S.A. posiada 100 proc. udziałów w Orlen Lietuva.Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.
ISBnews
Czytaj także
Polecane galerie