PKO BP zwolni mniej osób niż zakładał?

PKO BP zwolni mniej osób niż zakładał?

PKO Bank Polski planuje zwolnić w tym roku do 1065 osób, ale szacuje, że poziom ten będzie niższy od zadeklarowanych maksymalnych redukcji.

Bank prowadzi jednocześnie procesy rekrutacji, w efekcie czego w 2015 roku liczba pracowników PKO BP pozostanie stabilna - poinformował pełniący obowiązki rzecznika prasowego PKO BP Łukasz Świerżewski.

Zgodnie z zawiadomieniem przekazanym w grudniu 2014 roku do Urzędu Pracy Warszawy, liczba pracowników zwalnianych w banku w roku 2015 wyniesie maksymalnie 1065 osób. Liczba zwolnień pracowników z przyczyn ich niedotyczących została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi. Osoby te objęte są pakietami osłonowymi - poinformował Świerżewski.

W praktyce przewidujemy, że poziom zwolnień będzie znacznie niższy od zadeklarowanego poziomu maksymalnego. W 2015 roku liczba pracowników PKO Banku Polskiego pozostanie stabilna - dodał.

Równocześnie bank prowadzi rekrutacje związane między innymi z nowymi projektami i powstawaniem stanowisk wynikającą na przykład ze zmian profili stanowisk. Od kilku lat bank przechodzi zmianę technologiczną i operacyjną. Coraz więcej osób pracuje w bieżącym kontakcie z klientami, zaś zespoły operacyjne są systematycznie wspierane przez zaawansowane technologie.

Każdego roku bank rekrutuje ok. 2500 osób, głównie specjalistów związanych z obsługą klienta, zaawansowanymi technologiami czy zarządzaniem ryzykiem - powiedział dyrektor pionu zarządzania personelem Artur Miernik.

Na koniec III kw. 2014 r. w PKO Banku Polskim zatrudnionych było 24 398 osób. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 244,45 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 199,23 mld na koniec 2013 r.

ISB
Czytaj także
Polecane galerie