Prezydent nie słucha: handlowcy zapomną o cenie - zapłacą do 40 tys. zł

Prezydent nie słucha: handlowcy zapomną o cenie - zapłacą do 40 tys. zł

Fot. siemianowice.spolem.org.pl

Na nic zdały się lamenty i przestrogi organizacji reprezentujących handel i usługi w Polsce, zgromadzonych w radzie konsultacyjnej przy Ministrze Gospodarki, które przekazały Bronisławowi Komorowskiemu pismo z prośbą o niepodpisywanie Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r.

Absurdalne prawo wejdzie w życie? Nawet 40 tys. zł kary za brak ceny

W piątek prezydent zatwierdził nowe prawo. Jak podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie, zasadniczym celem zmian jest dostosowanie przepisów do panujących na rynku realiów.

Z tym nie zgadza się grupa najważniejszych polskich instytucji handlowych. Handlowcy twierdzą, że kary, jakie nakłada nowe prawo, mi.n. za błędne podanie lub niepodanie cen, są za wysokie. Przewiduje ono, że ceny mają być uwidaczniane w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający ich porównanie. W przypadku gdy tak nie jest - ustawa nakłada na handlowców grzywnę w wysokości maksymalnie 20 tys. zł przy jednorazowym naruszeniu, a przy trzech przypadkach w roku może to być nawet 40 tys. zł.

Tak wysoka kara rzędu 20 tys. czy 40 tys. zł jest równoznaczna z pozbawieniem zarobków czy możliwości opłacenia składek ZUS nie tylko właściciela, ale także osób przez niego zatrudnianych, a tym samym równa się zniszczeniu takiego punktu handlowego i tworzonych przezeń miejsc pracy.

– Wysokość nakładanych kar w żaden sposób nie koresponduje z poziomem szkodliwości, jaki stanowi błędne oznaczenie ceny, czego przyczyną jest z reguły błąd techniczny czy ludzki, często nie leżący nawet po stronie detalisty – komentuje Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Prezydent Komorowski odbił jednak piłeczkę i wskazał, że zgodnie z obecnymi regulacjami dotyczącymi cen, na sprzedawcy i dziś ciąży szereg obowiązków związanych z informowaniem klientów o cenach sprzedawanych przez nich towarów.

- Sprzedawca obowiązany jest oznaczać ceną towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej oraz uwidaczniać cenę w miejscu sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz cenę jednostkową towarów i usług. Uchwalona ustawa zmierza do rezygnacji z obowiązku oznaczania ceną każdej sztuki towaru czy usługi z osobna - zastrzegła Kancelaria Prezydenta w okolicznościowym komunikacie.

Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument będzie miał prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

- Ponadto uchwalona ustawa podnosi maksymalną wysokość kar pieniężnych dla przedsiębiorców za niewykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Jednocześnie zrezygnowano z karania przedsiębiorcy za naruszenie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen - przekazał Prezydent.

Nowelizacja ma też usystematyzować przepisy z zakresie ustalania cen urzędowych i urzędowych marży handlowych.

Czytaj także
Polecane galerie