Rząd chce ratować rolników. Będzie nowy podatek

Rząd chce ratować rolników. Będzie nowy podatek

Fot. Stanisław Kowalczuk, Eastnews

Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych - tak w ustawie, którą właśnie przyjął rząd, nazwano nową instytucję mającą pomagać rolnikom. Z FWPwSDR dostaną rekompensaty, na przykład za klęski żywiołowe czy embarga. Na ubezpieczenia zrzuci się cały sektor spożywczy.

- Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Nie będą to środki publiczne, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez budżet państwa. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych - czytamy w komunikacie.

Aby zapełnić konto trzeba nowego parapodatku. 0,2 proc. wartości netto kupowanych od rolników płodów płacić będą musiały m.in. firmy hodujące ryby, cała branża spożywcza (np.mleczarnie) czy ubojnie. De facto więc więcej trzeba będzie zapłacić za produkty spożywcze w sklepach.

Rolnicy dostaną dodatkowe pieniędze. Aż 152 mln zł

Dodatkowe dochody funduszu stanowić będą odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku oraz z tytułu oprocentowania lokat, zapisy i darowizny, inne dochody oraz środki odzyskane przez Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat.

- Środki zgromadzone w funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: - gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, - niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne  - podano także.

Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany skutkami zjawisk atmosferycznych, wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia/wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub roślin, spadkiem cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego, wystąpieniem, niezależnych od producenta, ograniczeń w handlu międzynarodowym, a także brakiem zapłaty za produkty rolne przez podmiot wykonujący działalność dotyczącą skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych, np. potwierdzona przez sąd niewypłacalność podmiotu.

Wnioski o wypłatę rekompensat będą przyjmować oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego. Wysokość wypłaconej kwoty nie nie będzie mogła przekroczyć 70 proc. kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za sprzedane produkty.

Boom na konopie w Polsce. Rolnicy zarobią więcej niż na pszenicy
Czytaj także
Polecane galerie