Zaskakująca nominacja dla prezesa Kasy Krajowej SKOK

Zaskakująca nominacja dla prezesa Kasy Krajowej SKOK

Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafał Matusiak został członkiem Rady Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) - poinformował we rzecznik SKOK-ów Andrzej Dunajski. Tymczasem KNF zarzuca Kasie Krajowej niewystarczający nadzór nad wieloma kasami, przez co szereg z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, a w przypadku dwóch sądy ogłosiły upadłość.

Matusiak, jak informuje Dunajski, został wybrany do Rady Dyrektorów tej "wiodącej międzynarodowej organizacji i agencji rozwoju unii kredytowych na całym świecie" podczas dorocznej międzynarodowej konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), która odbywa się w tym roku w amerykańskim Denver.

Wybór Rafała Matusiaka jest wyrazem uznania i docenienia roli, jaką polskie Kasy Kredytowe pełnią nie tylko w tej części Europy, ale i na całym świecie. Przykład polskich SKOK-ów stawiany jest za wzór organizacji spółdzielczo-finansowej na wszystkich kontynentach, co ma szczególny wymiar w trudnych czasach dla wielu gospodarek świata - głosi komunikat podpisany przez rzecznika SKOK-ów.

Jak dodaje rzecznik, WOCCU jest instytucją zrzeszającą 57 tysięcy unii kredytowych (ich odpowiednikami w Polsce są SKOK-i) ze 105 krajów. Do instytucji tych należy przeszło 217 milionów ludzi ze wszystkich zakątków globu. Od 2013 roku, w dwuletniej kadencji na czele WOCCU stał Polak, senator Grzegorz Bierecki, twórca polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Powierzenie mu tej funkcji było wyrazem uznania dla bezprecedensowego sukcesu, jaki odniosły w ciągu ostatnich dwóch dekad SKOK-i - pisze Dunajski.

W tegorocznej konferencji w Denver uczestniczy, jak dodaje, ponad 3 tys. liderów spółdzielczości finansowej z całego świata. Menadżerowie, eksperci i naukowcy rozmawiają m.in. o ścieżkach rozwoju dla unii kredytowych, relacjach instytucji finansowych z organami państwa, doskonaleniu prawodawstwa czy nowych rozwiązaniach biznesowych. Robocze spotkania rozpoczęły się w ubiegłą środę, a sobota była dniem oficjalnego otwarcia obrad. Konferencja potrwa do 15 lipca br. - głosi komunikat rzecznika SKOK.

Rafał Matusiak stoi na czele Kasy Krajowej SKOK od 2012 roku. Zastąpił na tym stanowisku Grzegorza Biereckiego, senatora PiS. Komisja Nadzoru Finansowego nie zatwierdziła formalnie wyboru Matusiaka. KNF zarzuca Kasie Krajowej niewystarczający nadzór nad wieloma kasami, przez co szereg z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, a w przypadku dwóch sądy ogłosiły upadłość.

Temat SKOK-ów jest przedmiotem ostrego sporu politycznego między PO a PiS. Areną tych sporów jest pracująca od kilku miesięcy sejmowa podkomisja ds. SKOK. Tymczasem sytuacja finansowa samych kas jest, według danych KNF, daleka od ideału. W piątek 10 lipca KNF poinformowała o wprowadzeniu zarządu komisarycznego do kolejnej kasy - SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni.

Zgodnie z szacunkami Związku Banków Polskich, banki będą musiały w 2015 r. przekazać do BFG aż 2,2 mld zł z tytułu opłat, kwotę prawie 2-krotnie wyższą niż w 2014 r. w związku z pokrywaniem z funduszy gwarantowania depozytów bankowych znajdujących się w BFG zobowiązań upadających kas.

Zainteresowanie tematem SKOK-ów to m.in. efekt publikacji prasowych. Pojawiły się informacje, że senator PiS i "twórca SKOK-ów Grzegorz Bierecki wyprowadził kilkadziesiąt milionów zł do spółki, której dziś jest właścicielem i prezesem".

W tej sprawie w kwietniu gdańska prokuratura wszczęła śledztwo, którego celem jest zbadanie, czy nie doszło do nieprawidłowości w związku z likwidacją Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, będącej głównym udziałowcem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Według doniesień mediów, z materiałów KNF wynika, że majątek zlikwidowanej Fundacji na rzecz PZK, która kontrolowała system SKOK-ów i której prezesem był Bierecki, przekazany został do spółki będącej własnością kilku osób, w tym Biereckiego, mającego w niej najwięcej udziałów, nie zaś do instytucji w systemie SKOK, np. do Kasy Krajowej.

 


prezes, skok, nominacja, rafał matusiak
Czytaj także
Polecane galerie