Alior Bank ma zgodę UOKiK na przejęcie Meritum Banku

Alior Bank ma zgodę UOKiK na przejęcie Meritum Banku

Fot. Wistula/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Alior Bank uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Meritum Bankiem, poinformował Alior w komunikacie. Tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających transakcję.

"Zarząd Alior Bank S.A. niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 r. powziął wiadomość o uzyskaniu bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank kontroli nad Meritum Bank ICB S.A., tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A. zawartej przez Bank z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 20 października 2014 r. (...)" - czytamy w komunikacie.

W październiku br. Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przedwstępną umowę nabycia 97,9 proc. akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł i umowę subskrypcji akcji nowej emisji serii H skierowanej do Innovy i WCP Coöperatief. Zgodnie z nią, cena emisyjna jednej akcji nowej emisji banku została ustalona na 73,30 zł.

Na początku grudnia akcjonariusze Alior Banku przyjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 roku.

Banki wypłacą 100 proc. zysku w postaci dywidendy
Alternatywa dla lokat : 6% zysk historyczny + gwarancja kapitału. Sprawdź!
Czytaj także
Polecane galerie