Bat ministra na skarbówkę: nie będzie kar - nie będzie etatów

Bat ministra na skarbówkę: nie będzie kar - nie będzie etatów

Fot. Andrzej Stawiński, Reporter [Eastnews]

Co najmniej 80 proc. kontroli prowadzonych w 2015 r. przez urzędy skarbowe ma się kończyć domiarem. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", to wnioski z narady dyrektorów izb skarbowych i przedstawicieli resortu finansów.

Narada dotyczyła tego, jak zwiększyć skuteczność administracji podatkowej. Dziennik dotarł do jednego ze sprawozdań z takiego spotkania. Wynika z niego, że urzędy, które będą miały gorsze wskaźniki domiarów, będą musiały się liczyć z tym, że resort przytnie im liczbę etatów. 

W jaki sposób ma zostać osiągnięta norma wyznaczona przez Ministerstwo Finansów, nie wiadomo. Nie jest też znana skuteczność poszczególnych oddziałów terenowych. "DGP" podaje, że na przykład Izba Skarbowa w Opolu kończy domiarami mniej niż 50 proc. kontroli. Formalnie za "pozytywnie zakończoną kontrolę" uznaje się taką, która zakończyła się dopłatą z kieszeni podatnika w wysokości większej niż tysiąc złotych.

Dziennik ustami specjalistów przestrzega, że taki bat na urzędników skarbowych skończy się patologią: przepisy podatkowe będą jeszcze częściej interpretowane przez urzędników na niekorzyść firm.

Jak to się ma do inicjatywy prezydenta Komorowskiego, który chce ulżyć podatnikom?

Prezydent chce ulżyć przedsiębiorcom. Skarbówka ma spokornieć
Czytaj także
Polecane galerie