Dajcie spokój górnikom. To górnictwo wspomaga budżet, a nie odwrotnie

Dajcie spokój górnikom. To górnictwo wspomaga budżet, a nie odwrotnie

Fot. mat.pras.

W sytuacji zagrożenia upadłością nie wolno dalej tak drenować branży górniczej i wyciągać z niej kwoty przekraczające 7 mld zł każdego roku – powiedział dla portalu wnp.pl Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Z wyliczeń Olszewskiego, które przedstawił w wywiadzie dla wnp.pl wynika, że w roku ubiegłym z tytułu obligatoryjnych obciążeń górnictwo węgla kamiennego zapłaciło do budżetu państwa, gmin górniczych, funduszy i innych państwowych instytucji kwotę 7.125.694,7 tys. zł.  Co oznacza, że na jedną tonę wydobytego węgla przypadało 100 zł obciążeń, czyli jedna trzecia średniej ceny zbytu.  Suma tych wpłat w latach 2000-2013 to 90.956.094,6 tys. zł, co w cenach roku 2013 daje kwotę 107.143.077,03 tys. zł.

Dodał również, że w tych samych latach górnictwo otrzymało dotacje w wysokości 10.881.609,6 tys. zł, w tym jedynie 412.255,1 tys. zł to dofinansowanie nakładów inwestycyjnych spółek węglowych.

Co to oznacza? Matematyka jest bezlitosna - to górnictwo wspomaga budżet, a nie odwrotnie, a zatem twierdzenia, że cała Polska utrzymuje górników nie są prawdziwe.
 

- Wielu niedouczonych polityków powtarza, że do górnictwa się dopłaca. Chcę wyraźnie powiedzieć, że od kilkunastu lat państwo nie dopłaca do górnictwa. W ciągu ostatnich 10 lat z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych przedsiębiorstwa sektora węglowego wpłaciły do budżetu państwa 73 mld zł – powiedział szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik, w czasie kwietniowych manifestacji, gdzie domagali się od rządu planu ratunkowego dla branży. Apelowali również o zahamowanie nadmiernego importu węgla i nowej strategii dla górnictwa.

Jakie dokładnie zobowiązania ma górnictwo?

Obciążenia górnictwa węgla kamiennego można podzielić na: wpłaty do budżetu państwa, wpłaty na państwowe fundusze celowe, składki do ZUS, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i podatki lokalne oraz inne obciążenia w skład których wchodzą zobowiązania finansowe nakładane na przedsiębiorców górniczych przez prawo geologiczne i górnicze.

Bezpośrednio do budżetu państwa firmy górnicze odprowadzają: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, wpłatę z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, dywidendę z zysku pobieraną przez Skarb Państwa, podatek VAT, podatek akcyzowy oraz cła. Gdzie największe kontrowersje wzbudza wysokość podatku VAT. Węgiel w Polsce jest opodatkowany najwyższą stawką wśród wszystkich krajów, wydobywających węgiel w Unii Europejskiej. Kopalnie nie działają w specjalnych strefach ekonomicznych i nie są zwolnione z podatku dochodowego jak właściciel marketów sieci Biedronka, który ma część biznesu w SSE, jak Volkswagen, Sharp, LG, General Motors i wiele innych korporacji w Polsce.

Biedronka korzysta w Polsce z ulg podatkowych. Po to są strefy ekonomiczne?
Czytaj także
Polecane galerie