Jak ustawa o restrukturyzacji kredytów walutowych wpłynie na sytuację frankowiczów?

Jak ustawa o restrukturyzacji kredytów walutowych wpłynie na sytuację frankowiczów?

Artykuł sponsorowany

Ustawa, której celem jest pomoc w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej związanej ze zmianą kursu walut, jest w chwili obecnej w fazie opracowań. Budzi ona gorące komentarze wszystkich zainteresowanych. Z jednej strony wskazuje się na groźbę zachwiania rynku finansowego w Polsce, z drugiej zaś podważa się jej skuteczność, a także wskazuje liczne wady projektu.

Poselski projekt ustawy miał być odpowiedzią na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe, głównie ci zaciągający kredyt we frankach szwajcarskich. Uwolnienie jego cen przez szwajcarski bank centralny na początku roku spowodowało drastyczny skok ceny tej waluty, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost rat kredytów. Odezwały się wówczas głosy, że w zaistniałej sytuacji konieczne jest podjęcie działań zmierzających ku rozwiązaniu tej kryzysowej sytuacji. Jak się okazuje, sami „frankowicze” mają możliwość indywidualnego zaradzenia trudnej sytuacji, stosując jedno z alternatywnych rozwiązań.

Jak zmniejszyć ratę kredytu walutowego?

Jednym z takich rozwiązań, które mogą zmniejszyć ratę kredytu walutowego, jest poszukanie tańszej waluty. Na szczęście dzięki tzw. ustawie antyspreadowej obowiązującej od 2011 roku kredytobiorca może zobowiązanie spłacać nie tylko walutą zakupioną po kursie banku, lecz też tą zakupioną w dowolnym innym miejscu. Tu jednym z najkorzystniejszych rozwiązań jest skorzystanie z kantoru internetowego (np. InternetowyKantor.pl), gdzie kurs franka jest z reguły korzystniejszy niż ten w banku. – Wykorzystując platformę internetową do zakupu określonej waluty, możemy zaoszczędzić nawet do 6% w porównaniu z kursami w tradycyjnych kantorach lub bankach. Przy średniej racie 500 franków oszczędność wynieść może nawet 50 zł miesięcznie – mówi Łukasz Olek członek zarządu Currency One SA, współtwórca pierwszego ekantoru InternetowyKantor.pl. – Zakup waluty w tej formie jest bezpieczny i szybki. Przekonało się już o tym 350 000 naszych klientów. Skorzystanie z takiego rozwiązania może przynieść kredytobiorcom znaczne korzyści, biorąc pod uwagę wysokość rat oraz wieloletni okres spłaty kredytu. Zakładając, że rata oscyluje w okolicach kilkuset CHF, różnica jednego lub kilku groszy daje oszczędności kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca oraz kilkuset w skali roku. Wykorzystanie korzystniejszych kursów walut w kantorze internetowym jest lepszym rozwiązaniem niż oczekiwanie na niepewne i odległe w czasie rozwiązania ustawowe.

Jakie są założenia ustawy?

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej została uchwalona przez Sejm 5 sierpnia 2015 roku. Prace nad nią trwają jednak nadal, gdyż okazało się, że poselski projekt ustawy wzbudził sprzeciw zarówno banków, jak i kredytobiorców. Tym, co budzi wiele kontrowersji w związku z proponowanym dokumentem, jest zakres umorzenia zobowiązania. Jak wskazują analitycy z KNF, główny ciężar spocząłby na bankach, co mogłoby z kolei przyczynić się do kryzysu na rynku finansowym w Polsce, a tym samym do obniżenia wiarygodności instytucji na rynku międzynarodowym. Z drugiej strony wskazuje się na niekonstytucyjny charakter niektórych zapisów ustawy. Z restrukturyzacji mogłyby bowiem skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które są właścicielami jednej nieruchomości mieszkalnej, której powierzchnia nie przekracza 100 m2 w przypadku mieszkania oraz 150 m2 w przypadku domu.

Kontrowersje i dyskusje zarówno wokół ustawy, jak i samej sytuacji związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych ciągle narastają. Wskazuje się bowiem, że same umowy kredytowe zawierają wiele zapisów sprzecznych z prawem bankowym. Zapewne prace nad projektem będą trwały jeszcze długo i na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć ich efekt. Kredyty należy jednak spłacać niezależnie od sytuacji. Warto więc poszukać takich rozwiązań, które spowodują, że raty nie będą stanowiły nadmiernego obciążenia dla domowego budżetu.

Artykuł sponsorowany
Czytaj także
Polecane galerie