Polska poddostawcą Niemiec? Miażdżący raport o działalności korporacji w Polsce

Polska poddostawcą Niemiec? Miażdżący raport o działalności korporacji w Polsce

"Polska wykazuje cechy zależnej gospodarki rynkowej, charakteryzującej się niskimi kosztami pracy i niską wartością dodaną w produkcji" - tak zaczyna się raport "Kapitał zagraniczny: Czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?", który opracowała Fundacja Kaleckiego przy wsparciu NBP.

Jednym z dowodów na peryferyjny charakter polskiej gospodarki ma być fakt, że połowa zagranicznych korporacji działających w Polsce transferuje zyski za granicę, przez co w ogóle nie płaci podatku od firm. Powodem tego stanu rzeczy ma być "duża skala praktyk optymalizacji podatkowej i niska efektywność urzędów skarbowych" w ściąganiu podatku CIT od zagranicznych korporacji.

"Obecne regulacje prawno-administracyjne wymagają gruntownej rewizji, gdyż w obecnej sytuacji zdają się faworyzować zagranicznych przedsiębiorców" - oceniają autorzy raportu.

Jak podkreślają, na początku transformacji wierzono, że otwarcie Polski na inwestycje zagraniczne zaowocuje transferem innowacji i stworzeniem wielu miejsc pracy. "Choć w kategoriach ilościowych cele te zostały w istotnym stopniu osiągnięte, jakość powyższych czynników budzi wątpliwości co do źródeł trwałego wzrostu gospodarczego".

Jakie są główne problemy strukturalne polskiej gospodarki? Przeszło dwa razy mniejszy niż średnia UE udział w PKB wydatków na badania i rozwój, a także bardzo niski udział płac z produkcie krajowym naszego kraju, wynoszący 46 proc., czyli o 10 pkt proc. niższy niż średnia unijna.

Fundacja Kaleckiego negatywnie ocenia funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych. "Podmioty z kapitałem zagranicznym w dużym stopniu korzystają ze wsparcia państwa polskiego, mimo że płacą stosunkowo niższe podatki niż firmy krajowe" - piszą autorzy raportu.

Jak podkreślają, mniej niż jedna piąta inwestorów w SSE to polskie podmioty, a łączna wartość zwolnień z tytułu podatków dochodowych w latach 1998-2013 w tych strefach wyniosła ponad 14,6 mld zł. Prowadzi to do tego, że "efektywna stawka CIT w 2013 r. dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego była niższa od efektywnej stawki dla pozostałych podatników CIT o 1,2 pkt proc.".

Jak oceniają analitycy Fundacji Kaleckiego, polska gospodarka "wykazuje cechy gospodarki poddostawcy, głównie względem gospodarki niemieckiej". Wskazują, że nie tylko aż jedna czwarta polskiego eksportu trafia do Niemiec, ale także cykle koniunkturalne gospodarki polskiej i niemieckiej "od dekady wykazują znaczną synchronizację". Jak podkreślają, "w łańcuchu dostaw gospodarki niemieckiej Polska stanowi ogniwo o stosunkowo niskiej wartości dodanej do eksportu".

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie