Polska pożyczy prawie 4 miliardy złotych na innowacje

Polska pożyczy prawie 4 miliardy złotych na innowacje

Polska pożyczy od Europejskiego Banku Inwestycyjnego 940 mln euro, czyli prawie 4 mld zł na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych m.in. przez uniwersytety i firmy. To wynik podpisanej umowy przez ministra finansów Mateusza Szczurka.

- Musimy przyznać, że od czasu kryzysu finansowego w 2007 r. poza luką w obszarze inwestycji, Europa ma także lukę w kategoriach innowacyjności, badań i rozwoju w stosunku do naszych kluczowych konkurencyjnych gospodarek świata. Jestem przekonany, że te kredyty wzmocnią konkurencyjność w obszarze badań naukowych oraz działalności badawczo rozwojowej Polski i Europy - mówił prezes EBI Werner Hoyer po podpisaniu umów w piątek w Warszawie.

- Środki z tych kredytów będą mogły zostać wykorzystane na wspieranie działalności badawczo rozwojowej w roku 2015 oraz roku 2016. Ale, co istotne, będą one w stanie wesprzeć kariery młodych naukowców działających w innowacyjnych obszarach - powiedział.

Według niego pieniądze wesprą wysiłki polskich uczelni wyższych w nadrabianiu zaległości wobec uczelni z pozostałych krajów UE, zapewnią najwyższą jakość kształcenia i badań akademickich.

To nie pierwsza taka umowa

Minister Mateusz Szczurek oświadczył, że EBI pozostaje naszym głównym partnerem wśród międzynarodowych instytucji finansowych. - To jest finansowe ramię UE i nic dziwnego, że odgrywa bardzo znaczącą rolę w finansowaniu licznych projektów inwestycyjnych na obszarze całej Polski - mówił Szczurek. Zaznaczył, że umowy są kontynuacją podobnych umów podpisywanych w 2011 r. i 2013 r. na łączną kwotę ponad 1,5 mld euro.

- M.in. z tych pieniędzy finansowane były projekty takie, jak pierwsze w Polsce laboratorium do wytwarzania i badania nanostruktur na Politechnice Wrocławskiej. Te dwie umowy są częścią zaangażowania EBI w Polsce. W 2014 r. wyniosło ono 5,5 mld euro, oczekujemy podobnego poziomu w tym roku. Bank zapewnia nie tylko długoterminowe finansowanie na bardzo korzystnych warunkach, ważne jest również to, że dostarcza pomoc ekspercką - zaznaczył.

Kredyt podzielony na dwie części

Jak głosi komunikat EBI, kredyt w wysokości 520 mln EUR sfinansuje statutowe zadania badawcze realizowane przez pracowników naukowych i akademickich wszystkich kategorii, zatrudnionych przez publiczne uczelnie i instytucje badawcze w większości dyscyplin naukowych w Polsce. Środki z EBI sfinansują również inwestycje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej publicznych jednostek naukowych oraz aparaturę naukową.

Kredyt w wysokości 420 mln EUR ma być przeznaczony na finansowanie grantów, które będą przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w drodze otwartych zaproszeń do składania wniosków. Będą one skierowane do studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora oraz dojrzałych naukowców. Granty te umożliwią realizację projektów obejmujących badania podstawowe lub stosowane, które będą przeprowadzone w publicznych instytutach badawczych, uczelniach i przedsiębiorstwach w całej Polsce.

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych. Udziały w nim ma 28 państw członkowskich UE. Jak podano w komunikacie, EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla solidnych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej -- zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, czy zwiększanie innowacyjności i spójności. W roku 2014 wysokość finansowania EBI dla Polski wyniosła 5,5 mld EUR.

kredyt, innowacje
PAP
Czytaj także
Polecane galerie