Ostatnie badania włoskich ekonomistów pokazały, że nazwiska najbogatszych mieszkańców Florencji praktycznie się nie zmieniają. Po porównaniu zeznań podatkowych najbogatszych mieszkańców tego miasta z 1427 r. i z 2011 r. okazało się, że przez 600 lat na szczycie zamożności wciąż królują te same rody.

W Polsce kres majątkom arystokratycznych rodów położyła historia, a rozprawiła się z nimi komunistyczna władza. Według danych Polskiego Towarzystwa Ziemian, w latach 1944-1947 na mocy dekretu PKWN z 1944 r. o reformie rolnej czy na podstawie dekretu Bieruta zostało zagarniętych ok. 14 tys. majątków ziemskich, a także 20 tys. pałaców i dworów. Na podstawie podobnych dekretów zostali pozbawieni majątków właściciele fabryk, banków, kamienic, aptek, lasów, papierów wartościowych.

Oznacza to, że po wojnie majątek odebrano prawie 10 proc.  ludności Polski, czyli ok. 2 mln osób. Część z nich od lat usiłuje odzyskać zagrabione mienie. Liczbę potomków ziemian mieszkających w Polsce na początku XXI wieku Polskie Towarzystwo Ziemian szacuje na ok. 30 tys., z czego około 20 tys. mieszka za granicą, jako dzieci i wnuki emigrantów.

Zobaczcie, jak spadkobiercy usiłują odzyskać swoje mienie.

Czytaj także
Polecane galerie