Rosyjski Łukoil zmuszony do wstrzymania produkcji

Rosyjski Łukoil zmuszony do wstrzymania produkcji

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Rumunia zajęła ropę i paliwa w rafinerii rosyjskiego koncernu Łukoil. Ten złożył do rumuńskiego sądu skargę na zajęcie surowców i pro­duk­tów jego ra­fi­ne­rii Pe­tro­tel w Plo­esz­ti, co zmu­si­ło ją do wstrzy­ma­nia pro­duk­cji. Przeszukano również budynki firmy w związku z podejrzeniem nadużyć podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Zablokowano także konta bankowe spółek.

Prokuratorzy, policja i celnicy w czwartek przeszukali budynki i biura należące do rafinerii. Kontrola nie ominęła także innych firm zarządzanych przez rosyjski koncern - Lu­ko­il Ener­gy & Gas Ro­ma­nia SRL, Lu­ko­il Lu­bri­cants East Eu­ro­pe SRL, Agen­tia Lu­kom-A-Ro­ma­nia SRL oraz TP Log Se­rvi­ces SRL – podaje PAP.

"W związ­ku z kon­fi­ska­tą na­sze­go su­row­ca i pro­duk­tów przez pro­wa­dzą­ce śledz­two wła­dze ra­fi­ne­ria Pe­tro­tel-Lu­ko­il wstrzy­ma­ła pro­duk­cję i dzia­łal­ność han­dlo­wą. Czas ich wzno­wie­nia bę­dzie ogło­szo­ny po od­po­wie­dzi sądu na naszą ape­la­cję" – poinformował  kon­cer­n w oświadczeniu.

Łukoil podejrzany jest o uchylanie się od płacenia podatków i prania brudnych pieniędzy.  Z informacji przekazanej przez rumuńską prokuraturę wynika, że straty wy­ce­nia się na 230 mln euro, w tym 112 mln euro wy­łu­dzeń podatkowych oraz wy­pra­nie 118 mln euro.

Łukoil to drugie pod względem wielkości rosyjskie przedsiębiorstwo naftowe. Powstało w 1991 r. z połączenia trzech przedsiębiorstw państwowych.  W 1998 r. kupił rumuńską rafinerię Petrotel, która może przerabiać ok. 2,4 mln ton ropy naftowej rocznie. W Rumunii posiada 300 stacji benzynowych i kontroluje 20 proc. lokalnego rynku produktów naftowych. Z kolei w Polsce zakupił ponad 100 stacji benzynowych w większości od amerykańskiego koncernu ConocoPhillips, wycofującego się z europejskiego rynku detalicznego, poprzednio funkcjonujących pod marką Jet.Paliwo drożeje, ale za kierowców jeżdżących z BlaBlaCar tankują pasażerowie.
Zaloguj się i wypróbuj!
Czytaj także
Polecane galerie