Sądny dzień banków. Stress testy oblały dwie znane marki z Polski

Sądny dzień banków. Stress testy oblały dwie znane marki z Polski

Getin Noble Bank i BNP Paribas Bank Polska nie zaliczyły testów wypłacalności, których wyniki opublikowała dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego. W strefie euro badanie oblało aż 25 instytucji - poinformował  Europejski Bank Centralny.

Getin Noble minimalnie nie poradził sobie w scenariuszu bazowym. Jego współczynnik wypłacalności wyniósł 7,9 proc., a wymagane było 8 proc. Bez problemu przeszedł za to testy w scenariuszu szokowym, które dla odmiany oblał BNP Paribas. Polski oddział francuskiego banku osiągnął współczynnik wypłacalności na poziomie 4,71 proc., a wymagany był 5,5 proc.

- Nawet jeżeli wyniki badania wskazują, iż któryś z banków nie osiągnął wymaganego współczynnika, to nie oznacza, że stał się on niewypłacalny - uspokaja zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak.

Aby zaliczyć test, Getin Noble zabrakło 262,5 mln zł. Nadzór zgodził się jednak, by bank uzyskał zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier1 258,5 mln zł zysku netto za I półrocze 2014 r. (stress testy przeprowadzono w 2013 r.). Niedobór kapitału w BNP Paribas wyniósł 135,38 mln zł. Bank jest jednak bezpieczny, bo w 2014 r. został dokapitalizowany kwotą  228,5 mln zł.

Prymusi wypłacalności

Najlepszy wynik w badaniu jakości aktywów osiągnął Bank Pekao uzyskując współczynnik wypłacalności na poziomie 17,76 proc. Drugi był Bank Handlowy z rezultatem 16,44 proc, a trzeci ING Bank Śląski (14,85 proc). Największy polski bank PKO BP zajął piąte miejsce.

- Wyniki stress testów pozytywnie wpłyną na postrzeganie polskich banków przez agencje ratingowe - uważa Wojciech Kwaśniak.

Stress testom poddano 15 instytucji, których aktywa stanowią  ponad 75 proc. wartości całego polskiego sektora bankowego. Badanie miało na celu dać odpowiedź, czy działające w naszym kraju banki są odporne na kryzys podobny do tego, który wybuchł w latach 2008-2009.

Wyniki badania jakości aktywów. Wymagany poziom 8 proc.

1. Bank Pekao - 17,76
2. Bank Handlowy - 16,44
3. ING BSK - 14,85
4. BPH - 13,97
5. mBank - 13,28
6. PKO BP - 13,26
7. Deutsche Bank - 13,22
8. Millennium - 13,08
9. Raiffeisen Polbank - 12,42
10. BZ WBK - 12,02
11. Alior Bank 11,7
12. BGŻ  - 11,41
13. BNP Paribas 9,23
14. BOŚ 8,5
15. Getin Noble 7,47

EBC: 25 banków na cenzurowanym

W badaniu dla strefy euro stress testy oblało 25 banków z przebadanych 130, głównie z południa Europy. Łącznie zabrakło im 25 mld euro, by w razie nawrotu kryzysu podobnego do tego z lat 2008-2009, ich współczynniki wypłacalności nie spadły poniżej krytycznego poziomu 5,5 proc.

Najwięcej wyzwań stoi przed włoskim sektorem bankowym. Aż dziewięć banków z tego kraju nie przeszło testów, a także trzy banki greckie, trzy cypryjskie, po dwa belgijskie i słoweńskie oraz po jednym z Francji, Niemiec, Austrii, Irlandii oraz Portugalii. W tym ostatnim przypadku chodzi o BCP, właściciela banku Millennium., który musi uzupełnić kapitały o 1,1 mld euro. Inni zagraniczni właściciele polskich banków mają zdrowe aktywa.

Ogólny wynik nie jest jednak tak zły jak się wcześniej obawiano. Kilkanaście banków, które nie zdały egzaminu, już w czasie testów podjęło próbę naprawy aktywów.

W rzeczywistości zagrożonych jest 13 instytucji, którym brakuje łącznie około 10 miliardów euro - ujawnił EBC.

Banki zagrożone niewypłacalnością w ciągu dwóch tygodni muszą przedstawić Europejskiemu Bankowi Centralnemu program naprawczy. 

 

Czytaj także
Polecane galerie